Specjacja chemiczna

Książka „SPECJACJA CHEMICZNA - Problemy i możliwości"

Specjacja chemiczna

 

rada programowa

spis treści 

 

Sklep internetowy

 

Zgodnie ze współczesnym rozumieniem terminu „specjacja” w chemii, to występowanie danego pierwiastka w różnej postaci (w postaci jonów lub związków chemicznych, na różnych stopniach utlenienia oraz w połączeniu z różnymi ligandami). Analiza specjacyjna to identyfikacja i oznaczenie ilościowe poszczególnych indywiduów chemicznych.
Współczesna analiza specjacyjna to przede wszystkim badania dotyczące pierwiastków aktywnych biologicznie, tych występujących najczęściej na poziomie śladowym. Badania specjacji są wykorzystywane w chemii żywności, farmacji, biologii, toksykologii lub w badaniach środowiskowych. Stąd niezmiernie ważna jest współpraca interdyscyplinarna między specjalistami z różnych dziedzin nauki.

Dane szczegółowe:  
Tytuł: Specjacja chemiczna - Problemy i możliwości
Opracowanie pod redakcją: D. Barałkiewicz i E. Bulskiej
Wydawca: Wydawnictwo Malamut
ISBN: 978-83-925269-5-7 
Wymiary: 160 x 230 mm
Ilość stron: 332
Okładka: twarda
Rok wydania: 2009
Cena: 63,00 zł

 

Warunki zamówienia

Możliwość wysłania książki za granicę, po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów oraz formy wysyłki.

W celu zamówienia książki Specjacja chemicznaprosimy o wejście do sklepu internetowego:

Księgarnia Malamut - Chemometria praktyczna

lub
wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie formularza:

formularz zamówienia


Wpłatę należy dokonać na konto Wydawnictwa z dopiskiem " książka Specjacja chemiczna "

Po otrzymaniu potwierdzenia o złożonym zamówieniu należy dokonać wpłaty na konto. Książka zostanie wysłana wraz z fakturą po otrzymaniu przelewu.

Wydawnictwo Malamut - Piotr Bieńkowski
Al. Wilanowska 41/5
02-765 Warszawa

Bank PEKAO S.A. XV/O W-wa
nr konta 24 1240 2887 1111 0000 3389 0647