Chemometria praktyczna wyd. II

Książka „CHEMOMETRIA PRAKTYCZNA - Interpretuj wyniki swoich pomiarów" wyd. II

Chemometria praktyczna

 

rada programowa

spis treści

 

  

Wbrew swojej nazwie chemometria nie zajmuje się sposobami i teorią wykonywania pomiarów wielkości chemicznych ani nie ogranicza się tylko do chemii, nawet szeroko pojętej. Chemometria jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się wydobywaniem użytecznej informacji z wielowymiarowych danych pomiarowych, wykorzystującą metody statystyki i matematyki.

Chemometria różni się od statystyki nie tylko charakterem zestawu analizowanych danych, ale również sposobem analizy danych. Typowe metody statystyczne powstały dla analizy pojedynczych zmiennych lub co najwyżej nie wielkiej ich liczby. Podejście chemometryczne do analizy danych zakłada z góry jednoczesną analizę dużej liczby zmiennych. Dlatego też chemometryczne metody analizy danych różnią się wyraźnie do metod statystycznych.

Wydanie drugie zostało poprawione i poszerzone o dwa rozdziały. Rozdział 10 – Algorytmy genetyczne i programowanie ewolucyjne oraz rozdział 11 – Sztuczne sieci neutronowe.

Dane szczegółowe:  
Tytuł: Chemometria praktyczna - Interpretuj wyniki swoich pomiarów. wyd. II
Autor: Jan Mazerski
Wydawca: Wydawnictwo Malamut
ISBN: 978-83-934442-7-4
Wymiary: 160 x 230 mm
Ilość stron: 366
Okładka: twarda
Rok wydania: 2016
Cena brutto 70,00 zł/szt.

 

Warunki zamówienia

Możliwość wysłania książki za granicę, po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów oraz formy wysyłki.

W celu zamówienia książki Chemometria praktyczna prosimy o wejście do sklepu internetowego:

Księgarnia Malamut - Chemometria praktyczna

lub
wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie formularza:

formularz zamówienia

 

Wpłatę należy dokonać na konto Wydawnictwa z dopiskiem " książka CHEMOMETRIA PRAKTYCZNA "

Po otrzymaniu potwierdzenia o złożonym zamówieniu należy dokonać wpłaty na konto. Książka zostanie wysłana wraz z fakturą po otrzymaniu przelewu.

Wydawnictwo Malamut - Piotr Bieńkowski
Al. Wilanowska 41/5
02-765 Warszawa

Bank PEKAO S.A. XV/O W-wa
nr konta 24 1240 2887 1111 0000 3389 0647