Analiza przepływowa

Książka „Analiza przepływowa - Od teorii do praktyki"

 

rada programowa

spis treści

 

  

Analiza przepływowa ma swoje ugruntowane miejsce we współczesnej chemii analitycznej; świadczy o tym bardzo duża liczba prac publikowanych corocznie, konstruowanych układów pomiarowych, dostępności handlowych przyrządów do zastosowań rutynowych oraz coraz szerzej zaznaczona obecność wśród norm analitycznych. Metody te służą nie tylko do zmechanizowania prostych, powszechnie stosowanych oznaczeń, ale są także coraz szerzej stosowane do usprawniania przetwarzania składu próbek w sprzężeniu z pomiarami metodami spektroskopii atomowej, chromatografii, elektroforezy kapilarnej czy spektrometrii mas. W zależności od obszaru zastosowań, przy wykorzystaniu tej metodologii można uzyskać skrócenie czasu analizy, zminimalizować wielkość potrzebnej próbki, osiągnąć znacznie niższą granicę wykrywalności, większą selektywność, lepszą precyzję i/lub dokładność, a także oznaczać wiele analitów jednocześnie. Tematyka analizy przepływowej jest też coraz szerzej wprowadzana do programów nauczania na uniwersytetach, uczelniach technicznych oraz przyrodniczych. Materiał monografii został podzielony na trzynaście rozdziałów zawierających informacje dotyczące rozwoju koncepcji analizy przepływowej, jej głównych metodologii, konstrukcji i stosowanych rozwiązań praktycznych oraz różnych aspektów kalibracji i stosowanych metod detekcji. Omówiono możliwości prowadzenia analizy wieloskładnikowej w układach przepływowych, analizy specjacyjnej, miareczkowania oraz różnorodnych metod zatężania i wydzielania analitów. Przedstawiono wybrane przykłady zastosowania systemów przepływowych w analizie środowiskowej i klinicznej, do oznaczania aktywności enzymów, wykorzystania mikrosystemów typu Lab-On-A-Chip, a także ich obecność w polskich normach dotyczących analizy wody, gleby czy żywności. Zestaw przykładów był subiektywny i nie jest pełnym obrazem możliwości wykorzystania metodologii analizy przepływowej. Są to przykłady ilustrujące te zastosowania, którymi zajmują się polscy naukowcy praktycy. Autorami rozdziałów są badacze praktycznie zajmujący się tematyką analizy przepływowej z wiodących ośrodków w naszym kraju. Monografia jest bogato ilustrowana przykładami z najnowszej literatury światowej oraz praktyki autorów. Intencją autorów było takie przygotowanie treści rozdziałów, aby czytelnicy mogli zapoznać się zarówno z podstawami różnych metodologii analizy przepływowej i konstrukcją stosowanych układów, jak i znaleźć zastosowania metod i procedur analitycznych w zależności od swoich potrzeb.

Dane szczegółowe:  
Tytuł: Analiza przepływowa - Od teorii do praktyki
Autor: Opracowanie pod redakcją Krystyny Pyrzyńskiej
Wydawca: Wydawnictwo Malamut
ISBN: 978-83-934442-9-8
Wymiary: 160 x 230 mm
Ilość stron: 392
Okładka: twarda
Rok wydania: 2017
Cena brutto 80,00 zł/szt.

 

Warunki zamówienia

Możliwość wysłania książki za granicę, po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów oraz formy wysyłki.

W celu zamówienia książki "Analiza przepływowa" prosimy o wejście do sklepu internetowego:

Księgarnia Malamut - Chemometria praktyczna

lub
wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie formularza:

formularz zamówienia

 

Wpłatę należy dokonać na konto Wydawnictwa z dopiskiem " książka Analiza przepływowa"

Po otrzymaniu potwierdzenia o złożonym zamówieniu należy dokonać wpłaty na konto. Książka zostanie wysłana wraz z fakturą po otrzymaniu przelewu.

Wydawnictwo Malamut - Piotr Bieńkowski
Al. Wilanowska 41/5
02-765 Warszawa

Bank PEKAO S.A. XV/O W-wa
nr konta 24 1240 2887 1111 0000 3389 0647