Szkolenia MS EDU

MS EDU jest firmą szkoleniową, oferującą:

 • szkolenia otwarte, na które przyjmujemy zgłoszenia od osób zainteresowanych udziałem
 • szkolenia zamknięte, dedykowane dla konkretnego laboratorium
 • szkolenia aparaturowe: wykorzystujące aparaturę laboratoryjną w części praktycznej szkolenia lub warsztaty aparaturowe prowadzone w laboratorium
 • usługi eksperckie (konsultacje np. z wdrażania wymagań normatywnych oraz audyty wewnętrzne).

Szkolimy między innymi z następujących zakresów tematycznych: systemu zarządzania według normy ISO/IEC 17025, badań środowiskowych, mikrobiologii, środowiska pracy, aparatury pomiarowej, statystyki, badań PT/ILC, metrologii i nadzoru nad wyposażeniem.

Najbliższe, wybrane tematy szkoleń to:

 • Wstęp do nowelizacji wymagań systemu zarządzania laboratorium w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących - 
  Warszawa, 29 stycznia 2019 r. 
 • Wdrażamy znowelizowane wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w działalność laboratoryjną – warsztaty – Warszawa, 30–31.01.2019 r.
 • Analiza ryzyka w pracy laboratorium badawczego w ujęciu znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – Warszawa, 05.02.2019 r.
 • Analiza wyników badań laboratoryjnych z zastosowaniem metod statystycznych – warsztaty komputerowe – Warszawa, 20–21.02.2019 r.
 • Wykorzystanie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 do potwierdzenia kompetencji laboratoriów - Warszawa, 4 - 5 marca 2019 r.
 • Skuteczny audit systemu zarządzania laboratorium w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 według wymagań PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania – warsztaty – Warszawa, 11–12.03.2019 r.
 • Zasada podejmowania decyzji oraz działania odnoszące się do ryzyk i szans – największe wyzwania dla laboratoriów w odniesieniu do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – warsztaty – Warszawa, 19.03.2019 r.
 • Sterowanie jakością badań oraz walidacja i weryfikacja mikrobiologicznych metod badawczych – Warszawa, 26–27.03.2019 r.
 • Auditowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium w odniesieniu do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – warsztaty dla auditorów wewnętrznych - 10 - Warszawa, 11 kwietnia 2019 r.
 • Wdrażamy znowelizowane wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w działalność laboratoryjną – warsztaty - Warszawa 25 - 26 kwietnia 2019 r. 
 • Walidacja procedury analitycznej w ujęciu procesowym – warsztaty - Sopot, Hotel MOLO, 3 - 4 czerwca 2019 r. 
 • Pobieranie próbek powietrza metodą sedymentacyjną i zderzeniową oraz pobieranie próbek z powierzchni metodą wymazów i odcisków do badań mikrobiologicznych z uwzględnieniem nowego wydania normy PN-EN ISO 18593 - Warszawa, 11 - 12 czerwca 2019 r. 

Więcej tematów szkoleń oraz szczegółowe informacje o szkoleniach dostępne są na stronie www.msedu.pl 
Szczegółowych informacji udziela:
Marta Kober 
marta.kober@msedu.pl 
665 50 50 15