Rok akademicki 2019/2020 - Poznań

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na VIII edycję Studiów Podyplomowych „Analityka Chemiczna”, których program obejmuje ważne zagadnienia z zakresu nowoczesnej analizy chemicznej. W ramach studiów omawiane będą następujące zagadnienia:

  • Metrologia chemiczna w praktyce, 
  • Problemy metodyczne technik spektrometrii atomowej: F AAS, F AES, HG AAS, CV AAS, ET AAS,
  • Zaawansowane metody spektroskopowe: ICP MS, ICP OES,
  • System do specjacji: HPLC ICP MS, system do analizy próbek stałych: LA ICP MS,
  • Metody chromatograficzne: GC, HPLC, HPLC ESI MS MS,
  • Podstawowe i zaawansowane metody statystyczne,
  • Wykorzystanie metod chemometrycznych do wizualizacji zbioru danych.

Program studiów będzie obejmował 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w ramach 12 spotkań (soboty i niedziele) w czasie dwóch semestrów zajęć. Każdy dzień zjazdu będzie obejmował 2 godziny wykładów oraz 5−7 godzin ćwiczeń laboratoryjnych. 

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej:
https://pasp-uam.home.amu.edu.pl/studia-podyplomowe-analityka-chemiczna/

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
Informacji udzielają:
prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz (kierownik studiów)
tel.: 61 829 15 73,
e-mail: danutaba@amu.edu.pl 
Sekretariat studiów (informacje i zgłoszenia):
e-mail: sp.analityka.chemiczna@gmail.com 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii, Studia Podyplomowe „Analityka Chemiczna”
ul. Umultowska 89b,
61-614 Poznań