Rok akademicki 2017/2018 - Warszawa

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE METROLOGII CHEMICZNEJ
Centrum Metrologii Chemicznej przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na XV edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych w zakresie metrologii chemicznej. Dzięki wspólnej inicjatywie najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za budowanie i utrzymywanie infrastruktury związanej z jakością pomiarów w Polsce przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zostało utworzone Centrum Metrologii Chemicznej.

Nadrzędnym celem Centrum jest koordynacja podejmowanych w Polsce inicjatyw, dotyczących rozpowszechniania wiedzy w zakresie podstaw metrologii chemicznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi dokumentami międzynarodowymi:

  • norma ISO/IEC 17025,
  • „Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii”, „Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik”.

Wiedza w zakresie metrologii chemicznej jest niezbędna dla tych wszystkich, którzy wykonują lub nadzorują pomiary chemiczne, oraz dla tych, którzy podejmują istotne decyzje na podstawie tych wyników.

Program został przygotowany przy merytorycznej współpracy z:

  • Głównym Urzędem Miar (GUM),
  • Polskim Centrum Akredytacji (PCA),
  • Bureau International des Poids et Mesures, Francja (BIPM),
  • Institute for Reference Materials and Measurements ze Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (EC-JRC--IRMM). Materiały powstały w ramach europejskiego projektu AcadeMiC „Metrology in Chemistry for Academia”.

Program studiów uwzględnia wymagania międzynarodowej normy ISO/IEC 17025 oraz przewodnika EURACHEM.
Studia będą prowadzone w systemie zaocznym przez dwa kolejne semestry. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele.

Kontakt:
e-mail: metrologia@chem.uw.edu.pl 
Sekretariat:
mgr Anna Łuciuk
tel. kom.: +48 693 830 110

Uwaga! Sekretariat jest czynny dwa razy w tygodniu w środy i piątki w godzinach 11.00−15.00.
Kierownik Studiów Podyplomowych
prof. dr hab. Ewa Bulska
tel.: 22 552 65 23