Program ENVIRON

Przedsiębiorstwo Geologiczne sp. z o.o. jest organizatorem badań biegłości laboratoriów. Wszystkie programy spełniają normy  PN-EN ISO/IEC 17043:2011. W ramach oferowanego programu laboratoria działające w obszarze środowiska naturalnego oraz przemysłu mają możliwość sprawdzenia swoich kompetencji w szerokim zakresie analiz wody, ścieków, gleb, osadów ściekowych, kruszywa, kamienia naturalnego, gruntów, kompostu, gazów składowiskowych oraz pobierania próbek.

Najbliższe realizowane rundy programu ENVIRON dotyczą:

  • badania odpadów: termin nadsyłania zgłoszeń 14 maja 2018 roku
  • badania gleby: termin nadsyłania zgłoszeń 3 sierpnia 2018 roku
  • badania osadu ściekowego: termin nadsyłania zgłoszeń 2 października 2018 roku
  • badania ścieków: termin nadsyłania zgłoszeń 31 października 2018 roku.

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie
internetowej: www.badaniabieglosci.pl 
Dodatkowych informacji udziela:
Karolina Sójka
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
tel.: +48 41 365 10 13, e-mail: info@badaniabieglosci.pl