ILC/PT 2018/2019

Wszystkie programy LGC Standards są organizowane zgodnie z normą ISO/IEC 17043.
Zakres badań obejmuje ponad 30 różnych programów. Oferujemy również rozwiązania dla organizatorów „wewnętrznych” oraz szkolenia dla uczestników programów i ich klientów.

Programy badań biegłości obejmują analizy:

  • środowiskowe
  • żywności n napojów bezalkoholowych i alkoholowych
  • kliniczne i sądowe
  • bezpieczeństwa konsumentów n inne.

Więcej informacji udziela:
Katarzyna Głowania – Specjalista ds. badań biegłości
LGC Standards, tel.: +48 22 751 31 40
e-mail: katarzyna.glowania@lgcgroup.com 
www.lgcstandards.com