Badania międzylaboratoryjne

Ing. Iva Bogumská − SPL jest dostawcą krajowych programów badań biegłości nr 7006 w ocenie parametrów jakościowych metali, stopów i innych materiałów w analizie metalurgicznej i przemysłowej w zakresie określonym w dokumencie akredytacji nr 190/2014 wydanym przez Czeski Instytut Akredytacji. 

  • PT 26/9 TERMIN: PAŹDZIERNIK 2018 ROKU PT 26/9 A Oznaczanie C, Si, P, V, Al, w żelazowanadzie (C < 0,25 %, Si < 1,5 %, P < 0,05 %, V < 85 %, Al < 2 %) przy pomocy spektrometru XRF metodą mokrą, C po spaleniu metodą w podczerwieni IR
    Koszty uczestnictwa w porównaniu 240 €.

  • PT 26/9 B Oznaczanie Fe, MnO, SiO2, Al2O3, CaO, MgO, P2O5, S, Cr2O3, TiO2 w żużlu (Fe < 7 %, MnO < 4 %, SiO2 < 35 %, Al2O3 < 4 %, CaO < 60 %, MgO < 9 %, P2O5 < 0,5 %, S < 0,5 %, Cr2O3 < 0,2 %, TiO2 < 0,5 %) przy pomocy spektrometru XRF metodąmokrą. 
    Koszty uczestnictwa w porównaniu 240 €.

  • PT 26/9 C Oznaczanie Fe, MnO, SiO2, Al2O3, CaO, MgO, P w rudzie żelaza (Fe < 65,0 %, MnO < 0,06 %, SiO2 < 18 %, Al2O3 < 1,3 %, CaO < 0,6 %, MgO < 0,7 %, P < 0,18 %) przy pomocy spektrometru XRF metodą mokrą.
    Koszty uczestnictwa w porównaniu 240 €.

Każdy uczestnik porównania otrzyma próbkę testową, instrukcję oraz protokół, który po wypełnieniu należy przesłać do organizatora porównania (pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w określonym terminie (zwykle dwa tygodnie po otrzymaniu próbki). Wyniki uzyskane od uczestników zostaną poddane obróbce statystycznej. Każdy z uczestników otrzyma raport zawierający statystyczne opracowanie wyników. Przedstawione wyniki będą w pełni poufne – uczestnicy będą identyfikowani po nadanych im numerach kodowych.

Informacje o programie i formularze zgłoszeniowe znaleźć można na stronie internetowej: www.spl-bohumin.cz 
Dodatkowych informacji udziela: Ing. Iva Bogumská − SPL
ul. 1. máje 432, 735 31 Bohumín 3, Czech Republic
tel./faks: +420 596 014 627, info@spl-bohumin.cz