8−11 kwietnia 2019

Firma 2THETA (Czechy), Zakład Analitycznej Chemii Instytutu Metalurgii Żelaza (Polska) oraz firma Villa Labeco (Słowacja) organizują coroczną konferencję poświęconą tematyce współczesnej analityki przemysłowej. Konferencja ta, obejmująca swoją działalnością trzy sąsiadujące państwa, jest kontynuacją odbywających się przez 25 lat w Ustroniu-Zawodziu krajowych konferencji analityki hutniczej.

Szczegółowe informacje będą dostępne na stronach internetowych:
www.imz.pl i www.2theta.cz 

Zgłoszenia prosimy kierować do:
dr inż. Marta Kubiczek, Instytut Metalurgii Żelaza
Zakład Chemii Analitycznej
ul. K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice
tel.: +48 32 234 51 21, faks: +48 32 234 53 02
e-mail: mkubiczek@imz.pl