7−8 grudnia 2017

Zespół Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie organizują tradycyjną grudniową konferencję archeometryczną poświęconą zastosowaniu nowoczesnych metod analitycznych w badaniach obiektów zabytkowych oraz w badaniach służących ochronie dzieł sztuki. „Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków” jest konferencją o zasięgu ogólnopolskim, ma cykliczny charakter i jest poświęcona wymianie doświadczeń między naukowcami z dziedziny chemii analitycznej a osobami zainteresowanymi zastosowaniem nowoczesnych metod analizy instrumentalnej w badaniach obiektów zabytkowych. W konferencji od lat udział biorą również przedstawiciele firm specjalizujących się w produkcji aparatury pomiarowej, a interdyscyplinarny charakter organizowanych spotkań wymaga zintegrowanych działań różnych środowisk, przede wszystkim: chemików, archeologów, historyków sztuki i konserwatorów dzieł sztuki oraz przedstawicieli przedsiębiorców wdrażających nowoczesne technologie z tej dziedziny. 

Spotkanie odbędzie się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Udział w konferencji jest płatny.

Informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej:
www.analizazabytkow.pl 

Osoba kontaktowa: dr Piotr Bieńkowski
tel. kom. +48 604 27 36 27