6−8 marca 2019

Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr. Jana Sehna w Krakowie zapraszają na konferencję poświęconą teoriom metod chemometrycznych oraz dokonywania pomiarów zgodnie z zasadami metrologii, jak również ich zastosowaniem w chemii analitycznej i innych dyscyplinach naukowych, w których analityka odgrywa kluczową rolę. W programie konferencji zawarte będą wykłady plenarne, referaty, komunikaty oraz sesja plakatowa. Organizatorzy planują także zorganizowanie warsztatów dla osób, które chciałyby poznać lub wzbogacić swoją wiedzę w zakresie zasad stosowania metrologii w pomiarach oraz wykorzystania metod chemometrycznych w praktyce. W czasie konferencji odbędzie się również posiedzenie Zespołu Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

Obszarami zainteresowania konferencji będą tematy związane z:

  • wprowadzaniem zasad metrologii do pomiarów w praktyce,
  • podstawami teoretycznymi metod chemometrycznych,
  • zastosowaniem narzędzi chemometrycznych w badaniu żywności, medycynie, biologii, chemii, toksykologii, kryminalistyce, przemyśle,monitoringu i ochronie środowiska.

Kontakt: Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków,
Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań
prof. Danuta Barałkiewicz
e-mail: danutaba@amu.edu.pl 
dr hab. Anetta Hanć
anettak@amu.edu.pl