5−6 marca 2020 roku

XIII KONFERENCJA „ANALIZA SPECJACYJNA – MOŻLIWOŚCI I KIERUNKI ROZWOJU” 

Komisja Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Wydziały Chemii i Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z analizą specjacyjną. Celem tego spotkania jest omówienie możliwości i kierunków rozwoju analizy specjacyjnej w badaniach środowiskowych, biologicznych i w analizie żywności. 

Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować do:

prof. Danuty Barałkiewicz, e-mail: danutaba@amu.edu.pl
prof. Ewy Bulskiej, e-mail: ebulska@chem.uw.edu.pl