4–5 kwietnia 2019

Firma Testchem zaprasza do wzięcia udziału w konwersatorium na temat analizy rtęci w ochronie środowiska i przemyśle. Spotkanie odbędzie się w Ustroniu w hotelu „Jaskółka”. Na program konferencji składać się będą wykłady teoretyczne oraz warsztaty aparaturowe, w trakcie których można będzie w praktyce poznać procedury oznaczania rtęci, oznaczyć przykładowe próbki i zapoznać się z aparaturą. Do dyspozycji uczestników będą analizatory rtęci japońskiej firmy NIC (Nippon Instruments Corporation).

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:
Barbara Korycka, e-mail: bkorycka@testchem.pl 
Testchem sp. z o.o., ul. Rybnicka 187, 44-310 Radlin
tel.: 32 455 88 90, faks: 32 455 88 90