30 VI – 3 VII 2019

Zapraszamy na kolejną edycję konferencji Metallomics, poświęconej szeroko pojętej wiedzy na temat biopierwiastków, ich obecności i funkcjom w organizmie. To już po raz siódmy organizowana jest międzynarodowa konferencja dedykowana zagadnieniom udziału pierwiastków z grupy metali w procesach metabolicznych zachodzących w organizmach. W 2019 roku konferencja odbędzie
się w Warszawie na Politechnice Warszawskiej. Program konferencji obejmuje zagadnienia związane z występowaniem pierwiastków w organizmie w ilościach śladowych, oznaczaniu ich zawartości, z uwzględnieniem frakcjonowania izotopowego, specjacji oraz rozmieszczeniu. Tematyka konferencji obejmuje też zagadnienia związane z procesami metabolicznymi, wpływem substancji biologicznie aktywnych na procesy zachodzące na poziomie komórkowym, badaniom procesów biotransformacji, bioakumulacji i bioremediacji, biorąc pod uwagę przy tym oddziaływania proteomiczne pierwiastków występujących w formie jonowej lub w formie kompleksów, uwzględniając również skalę nano. Interesujące będą także zagadnienia medyczne, czyli rola biometali w diagnostyce i terapii, oraz tematyka związana z odżywianiem czy suplementacją.

Szczegółowych informacji udzielają:
prof. Ryszard Łobiński, Komitet Sterujący, e-mail: ryszard.lobinski@univ-pau.fr 
dr inż. Lena Ruzik, Komitet Organizacyjny, lenka@ch.pw.edu.pl 
prof. Ewa Bulska, Międzynarodowy Komitet Naukowy, ebulska@chem.uw.edu.pl 

Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie: www.metallomics2019.pl