10−11 marca 2019

Konferencja jest dedykowana obecnym i potencjalnym użytkownikom instrumentów analitycznych wykorzystywanych w analityce wody. Zapraszamy analityków z ośrodków akademickich, instytutów naukowo-badawczych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspektoratów ochrony środowiska oraz laboratoriów przemysłowych, w szczególności związanych z produkcją wody, energii elektrycznej, farmaceutyków i obsługujących przemysł chemiczny.

Program naukowy obejmuje wykłady zaproszonych gości, komunikaty, sesje plakatowe nawiązujące do teorii i praktyki z zakresu:

  • analizy substancji jonowych,
  • chromatografii jonowej (IC),
  • technik elektromigracyjnych (ITP, CZE),
  • metod przygotowania próbek,
  • analizy przemysłowej,
  • analizy wód i ścieków,
  • monitoringu środowiska,
  • chemometrii i modelowania,
  • metrologii i walidacji.

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do udziału w zajęciach praktycznych (warsztatach), które odbędą się w dniu 10 marca w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK.

W przypadku jakichkolwiek pytań i niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z:
przewodniczącym Komitetu Naukowego 
prof. dr. hab. Bogusławem Buszewskim
tel.: 56 611 43 08

sekretarzem konferencji
dr Joanną Rudnicką, tel.: 56 665 60 39, faks: 56 611 48 36
e-mail: jrud@chem.umk.pl 

Zgłoszenia należy kierować na adres:
dr Joanna Rudnicka
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki,
Wydział Chemii UMK
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń