26–29 maja 2019

Firma MS Spektrum tradycyjnie zaprasza na XXV Sympozjum do Ślesina. Do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali wybitni przedstawiciele polskiej nauki. W czasie sympozjum odbędzie się również posiedzenie Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Planowane są też warsztaty, które obejmować będą pokazy aparatury. W czasie sympozjum zostanie wręczona nagroda za najlepszą pracę doktorską z dziedziny spektrometrii analitycznej, przyznawana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN, a sponsorowana przez MS Spektrum.

Kontakt:

Mariusz Szkolmowski, e-mail: slesin@msspektrum.pl 
Justyna Przyborska, e-mail: slesin@msspektrum.pl 
MS Spektrum, tel.: 22 810 01 28, faks: 22 870 24 08