24−26 czerwca 2020 roku

ESAS 2020
EUROPEAN SYMPOSIUM ON ATOMIC SPECTROMETRY
EUROPEJSKA KONFERENCJA SPEKTROMETRII ATOMOWEJ


Zespół Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego na Europejską Konferencję Spektrometrii Atomowej. Tematyka konferencji obejmuje różnorodne zagadnienia z zakresu spektrometrii atomowej, absorpcyjnej, emisyjnej i spektrometrii mas. Zagadnienia, które będą tematem prezentacji naukowych i dyskusji, to rozwój nowych technik spektralnych, badania interferencji, wysokotemperaturowych procesów fizykochemicznych w plazmie innych atomizerach, sposobów wprowadzania próbek ciekłych, gazowych i stałych, ablacji laserowej, odparowania elektrotermicznego oraz chemometrii i metrologii. Ważne miejsce będą miały również zastosowania metod spektrometrii atomowej w innych dziedzinach nauki, na przykład w medycynie, przemyśle, w badaniach środowiskowych, w badaniach związanych z jakością żywności czy w archeometrii.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://esas2020.pl/

Miejsce obrad Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i Wigury 101
02-087 Warszawa
sekretariat
e-mail: secretariat@esas2020.pl