22−24 listopada 2017

Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie RefMat, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Główny Urząd Miar, Polskie Centrum Akredytacji i Wydawnictwo MALAMUT. Sympozjum poświęcone zostanie problemom zapewnienia jakości wyników w analizie chemicznej.


Tematyka konferencji obejmowała będzie następujące zagadnienia:

  • Metrologia w pomiarach chemicznych,
  • Aspekty prawne związane z systemem metrologicznym,
  • Rola badań międzylaboratoryjnych,
  • Badania międzylaboratoryjne w Polsce (organizacja i udział),
  • Rola certyfikowanych materiałów odniesienia w pomiarach analitycznych,
  • Rola akredytacji w zapewnieniu jakości wyników.

Planuje się, że teksty wystąpień prezentowanych na konferencji, jak i streszczenia plakatów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji.

Firmy zainteresowane taką prezentacją proszone są o kontakt z Komitetem Organizacyjnym.
Informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej konferencji: www.jakoscwchemii.pl


Osoba kontaktowa:
dr Piotr Bieńkowski
tel. kom. +48 604 27 36 27, tel./faks: 22 842 65 72
e-mail: p.bienkowski@malamut.pl