21−23 września 2020 roku

KONWERSATORIUM SPEKTROMETRII ATOMOWEJ KOSAT 2020
A W NIM:
XVI KONWERSATORIUM ABSORPCJI ATOMOWEJ
XI KONWERSATORIUM OPTYCZNEJ SPEKTROMETRII EMISYJNEJ
VIII KONWERSATORIUM SPEKTROMETRII MAS
III KONWERSATORIUM RENTGENOWSKIEJ SPEKTROMETRII FLUORESCENCYJNEJ

Zespół Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku zapraszają na Konwersatorium Spektrometrii Atomowej obejmujące XVI Konwersatorium Absorpcji Atomowej, XI Konwersatorium Optycznej Spektrometrii Emisyjnej, VIII Konwersatorium Spektrometrii Mas oraz III Konwersatorium Rentgenowskiej Spektrometrii Fluorescencyjnej. Konwersatorium po raz drugi odbędzie się w nowoczesnym kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Program konferencji obejmuje szeroko pojęte zagadnienia dotyczące zastosowania metod spektrometrii atomowej w medycynie, farmacji, badaniach żywności, monitoringu środowiska, ochronie zabytków i przemyśle. Tematyka konferencji dotyczy nowatorskich rozwiązań w eliminacji interferencji występujących podczas oznaczeń, przygotowaniu próbek do analizy, budowie aparatury  pomiarowej oraz najnowszych osiągnięć w analizie specjacyjnej i metalomice. W ramach konferencji odbędzie się specjalna sesja naukowa, podczas której wybitni naukowcy z dziedziny analizy spektralnej zostaną uhonorowani Nagrodą im. dr. Jerzego Fijałkowskiego. Planowana jest również Sesja Młodych Spektroskopistów, dedykowana młodym naukowcom, oraz sesja szkoleniowa „Zarządzanie jakością badań”, skierowana do pracowników laboratoriów chemicznych, diagnostycznych i przemysłowych. Uczestnicy konwersatorium otrzymują certyfikat.

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej: www.kosat.pl
e-mail: kosat-info@uwb.edu.pl
Kontakt: prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz
e-mail: bgodlew@uwb.edu.pl, tel. 85 738 82 57
dr Barbara Leśniewska
e-mail: blesniew@uwb.edu.pl, tel. 85 738 80 93