20−23 kwietnia 2020 roku

XVIII POLSKO-SŁOWACKO-CZESKA KONFERENCJA ANALITYKI HUTNICZEJ I PRZEMYSŁOWEJ


Zakład Chemii Analitycznej, Sieci Badawczej „Łukasiewicz” – Instytutu Metalurgii Żelaza (Polska) oraz firmy Villa Labeco (Słowacja) i 2Theta (Czechy) organizują coroczną konferencję poświęconą tematyce współczesnej analityki przemysłowej. Konferencja ta, obejmująca swoją działalnością trzy sąsiadujące państwa, jest kontynuacją odbywających się przez 25 lat w Ustroniu-Zawodziu krajowych konferencji analityki hutniczej. Informacje będą dostępne na stronach internetowych: www.imz.pl i www.2theta.cz


Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować do:

dr inż. Marta Kubiczek
Zakład Chemii Analitycznej
Sieć Badawcza „Łukasiewicz” – Instytut Metalurgii Żelaza
ul. K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice
tel.: +48 32 234 51 21
faks: +48 32 234 53 02
e-mail: mkubiczek@imz.pl