20−22 września 2017 roku

Konferencja organizowana jest przez firmę Arques z Chodzieży. Spotkanie skierowane jest głównie do pracowników laboratoriów środowiskowych, a wykładowcami będą praktycy.

Tematyka konferencji:

  • Wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska pracy,
  • Badania laboratoryjne i pobieranie próbek zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku dotyczące wody do spożycia,
  • Czynniki przeszkadzające w badaniach ścieków,
  • Badania laboratoryjne w monitoringu środowiska glebowo--wodnego − studium przypadków,
  • Metody sterowania jakością badań i pomiarów w laboratorium ochrony środowiska pracy,
  • Aspekty prawne gospodarki wodno-ściekowej. Pozwolenia wodnoprawne w odniesieniu do nowego prawa wodnego,
  • Kontrola emisji gazu składowiskowego jako jeden z elementów monitoringu składowiska odpadów,
  • Technika FTIR w badaniach środowiska pracy,
  • Równoważność metod badawczych innych niż referencyjne w obszarach regulowanych prawnie,
  • Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 31 sierpnia 2017 roku na adres:
szkolenia@arques.pl lub na adres:

Arques Sp. z o.o.,
ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież

Kontakt: Fabian Mróz,
tel. +48 724 100 034

Ewelina Siwek,
tel. +48 667 640 256