20−22 maja 2019

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach i Malvern Panalytical B.V. organizują seminarium dla wszystkich obecnych oraz przyszłych użytkowników spektrometrów rentgenowskich, a także osoby zainteresowane tematyką XRF. Celem seminarium jest rozpowszechnianie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej w zakresie przygotowania prób, analizy XRF, kalkulacji wpływów matrycowych, tematyki
związanej ze źródłami błędów, a także wymiana doświadczeń pomiędzy użytkownikami różnych typów spektrometrów rentgenowskich.

Zgłoszenia:
e-mail: katarzyna.stepaniuk@malvernpanalytical.com 
lub telefonicznie: 22 863 20 09