20−22 listopada 2019

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Główny Urząd Miar, Polskie Centrum Akredytacji i Wydawnictwo MALAMUT, poświęcona będzie problemom zapewnienia jakości wyników w analizie chemicznej.

Tematyka obejmowała będzie następujące zagadnienia:

  • Metrologia w pomiarach chemicznych,
  • Aspekty prawne związane z systemem metrologicznym,
  • Rola badań międzylaboratoryjnych,
  • Badania międzylaboratoryjne w Polsce (organizacja i udział),
  • Rola certyfikowanych materiałów odniesienia w pomiarach analitycznych,
  • Rola akredytacji w zapewnieniu jakości wyników.

Planuje się, że teksty wystąpień prezentowanych na konferencji, jak i streszczenia plakatów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezentację
aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomocniczego związanego tematycznie z programem naukowym konferencji. 

Firmy zainteresowane taką prezentacją proszone są o kontakt z Komitetem Organizacyjnym. Informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej konferencji:
www.jakoscwchemii.pl 
Osoba kontaktowa: dr Piotr Bieńkowski
tel. kom. +48 604 27 36 27, tel./faks: 22 842 65 72
e-mail: p.bienkowski@malamut.pl