2−8 lutego 2019

Zapraszamy na zimową konferencję poświęconą zagadnieniom podstawowym, układom pomiarowym oraz zastosowaniom technik pomiarowych wykorzystujących źródła plazmowe. Pierwsza konferencja EWCPS (European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry) odbyła się w 1985 roku w Szwajcarii i przerodziła się w regularne spotkania organizowane w Europie co dwa lata. W 2013 roku gościliśmy konferencję w Krakowie, a w 2019 roku zaprasza nas gościnne Pau (Francja). Program naukowy obejmuje zagadnienia związane wprowadzaniem próbek do plazmy, badaniami mechanizmów atomizacji, jonizacji i wzbudzania. Tematyka konferencji obejmuje również różnorodne obszary zastosowań, między innymi w zakresie analizy specjacyjnej i metalomiki, analizy środowiskowej, geologicznej, klinicznej, zaawansowanych materiałów, badania izotopów stabilnych, badania nanomateriałów oraz półprzewodników. 

Zapraszamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym zamieszczonym w tym numerze.
Bieżące informacje są dostępne na stronie domowej konferencji https://winterplasma19.sciencesconf.org/ 

Szczegółowych informacji udzielają:
prof. Ryszard Łobiński
ryszard.lobinski@univ-pau.fr 

prof. Ewa Bulska
ebulska@chem.uw.edu.pl 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.arques.pl w zakładce Szkolenia.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 31 sierpnia 2018 roku na adres:
szkolenia@arques.pl lub Arques Sp. z o.o.
ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież
kontakt: Ewelina Siwek, tel.: +48 667 640 256