19−22 września 2017 roku

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny − Państwowy Instytut Badawczy zapraszają do udziału w Konferencji Szkoleniowo--Naukowej pt. „Różne oblicza toksykologii”, która odbędzie się w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym − Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. W trakcie Konferencji odbędzie się Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Zjazdy naukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Toksykologiczne są najszerszą formą prezentacji dorobku naukowego polskich toksykologów i przyczyniają się nie tylko do rozwoju toksykologii, ale także stanowią wkład tego środowiska w ochronę zdrowia społeczeństwa i rozwoju nauki. Udział w konferencji pozwoli na zaprezentowanie aktualnych wyników badań, wymianę doświadczeń, a także integrację środowisk naukowych.

Zagadnienia sesji tematycznych poświęcone będą:

  • analizie ryzyka,
  • mechanizmom toksyczności,
  • metodom alternatywnym i zasadzie 3R,
  • metodom analitycznym w toksykologii,
  • nanotoksykologii,
  • toksykologii klinicznej i sądowej,
  • toksykologii środowiska i żywności,
  • toksykologii przemysłowej,
  • toksykologii weterynaryjnej.

Na stronie internetowej konferencji umieszczono szczegółowe informacje dotyczące: rejestracji uczestników, opłat konferencyjnych, wymagań dla autorów doniesień oraz zakwaterowania.
http://www.piwet.pulawy.pl/pttox2017 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr Bogumił Biernacki tel.: +48 81 889 31 08
faks: +48 81 886 25 95

Sekretarz Konferencji
dr Paweł Małagocki tel.: +48 81 889 34 03

Komitet Organizacyjny PTTOX 2017
Aleja Partyzantów 57, 24-100 Puławy
pttox2017@piwet.pulawy.pl