17−21 września 2017 roku

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego to spotkanie naukowe polskich chemików pracujących w ośrodkach naukowych, na uczelniach i w szkołach oraz w jednostkach przemysłowych: chemicznym i pokrewnych. Najważniejszym celem corocznych spotkań chemików jest wymiana doświadczeń i myśli naukowej oraz nawiązanie i podtrzymanie współpracy między ośrodkami. Uczestnikami zjazdów są zarówno
doświadczeni i znani chemicy, jak i młodzi, dopiero początkujący adepci tej dyscypliny nauki. Zjazd PTChem to największa konferencja chemiczna organizowana w Polsce. W ostatnich latach uczestniczyło w niej około 1000 osób. Spotkania te mają długą tradycję – pierwsze cztery zjazdy odbyły się przed drugą wojną światową, a w 1948 roku Wrocław gościł pierwszy powojenny Zjazd PTChem. Miejscem obrad 60. Zjazdu PTChem będzie Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej.

Program zjazdu obejmuje zarówno wykłady plenarne, jak i wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i plakatowe.

Informacje o zjeździe będzie można znaleźć na stronie internetowej:
www.60PTChem.ch.pwr.edu.pl