16–18 października 2019

Firma MS Spektrum, przedstawiciel firmy Agilent Technologies, zaprasza na coroczne spotkanie wszystkich użytkowników posługujących się metodami spektroskopowymi. Wykłady, zajęcia grupowe, poznanie innych użytkowników, ich sukcesów i problemów oraz dostosowanie tematyki spotkań do problemów zgłaszanych przez użytkowników to niewątpliwe atuty tego spotkania.

Kontakt: Justyna Przyborska – MS Spektrum
ul. Lubomira 4, 04-002 Warszawa
tel.: 22 810 01 28, faks: 22 870 24 08
e-mail: jp@msspektrum.pl