15–18 września 2019

Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne zapraszają na 25. międzynarodową konferencję z cyklu International Symposium on Separation Sciences (ISSS2019), która odbędzie się w Łodzi pod auspicjami Central European Group for Separation Sciences (CEGSS). Tematyka konferencji poświęcona będzie zagadnieniom
z obszaru technik separacyjnych, a w szczególności nowatorskim rozwiązaniom w przygotowaniu próbek, opracowaniom w zakresie teorii i zastosowań chromatografii i technik elektromigracyjnych
w różnych wariantach oznaczeń, spektroskopii mas, nowym rozwiązaniom aparaturowym, technikom sprzężonym, układom wielowymiarowym, miniaturyzacji, automatyzacji i robotyzacji.
W ramach konferencji przewidywane są wykłady plenarne, komunikaty ustne oraz wystąpienia plakatowe. Integralną częścią sympozjum będą warsztaty, wystawa aparatury i oprzyrządowania oraz literatury. Wykłady wygłoszą wybitni specjaliści z kraju i zagranicy.

Kontakt:
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ
e-mail: joanna.kaluzna-czaplinska@p.lodz.pl 

Szczegółowe informacje dostępne będą wkrótce na stronie konferencji: isss2019.p.lodz.pl