14 czerwca 2019

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji pt. „Nadzór nad jakością wody - wtórne zanieczyszczenia wody w sieciach przesyłowych”, która odbędzie się w Poznaniu,  14 czerwca 2019 r.

Tematem konferencji są wyzwania stojące przed producentami wody, podmiotami wprowadzającymi materiały do kontaktu z wodą na rynek oraz administratorami obiektów w świetle zapewnienia odpowiedniej jakości wody na każdym z etapów jej dostarczania do odbiorców.

Wśród poruszanych zagadnień znajdziecie Państwo następujące:

  • atestacja materiałów do kontaktu z wodą
  • wtórne zanieczyszczenie wody w wewnętrznych sieciach przesyłowych
  • obowiązki dostawców wody w zakresie zapewnienia jej jakości w świetle planowanych zmian Dyrektywy Rady UE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • zapewnienie właściwego nadzoru nad jakością wody.
  • wymagania stawiane laboratoriom wykonującym badania wody.

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz specjaliści z Grupy AQUANET.

Konferencja skierowana jest do producentów wody, pracowników laboratoriów, producentów i dystrybutorów materiałów do kontaktu z wodą do spożycia a także wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką. Wyrażamy nadzieję, że wspólne spotkanie skłoni do dyskusji i wymiany poglądów.

 

Szczegółowe informacje będą dostępne na stronach internetowych:
www.aquanet-laboratorium.pl/konferencja

 

Zgłoszenia prosimy kierować do:
Agnieszka Wiśniewska
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. , ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
nr telefonu +48 538 893 895
e-mail: konferencja@aquanet-laboratorium.pl