14−16 września 2020 roku

SPEKTRUM PT: „KLIMATYCZNA CHEMIA ANALITYCZNA ”


Firma MS Spektrum zaprasza na XXVI Sympozjum do Ślesina. Do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali wybitni przedstawiciele polskiej nauki. W czasie sympozjum odbędzie się również posiedzenie Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Planowane są też warsztaty, które obejmować będą pokazy aparatury. W czasie sympozjum zostanie wręczona nagroda za najlepszą pracę doktorską z dziedziny spektrometrii analitycznej, przyznawana przez Komitet Chemii Analitycznej PAN, a sponsorowana przez MS Spektrum.


Kontakt:
Mariusz Szkolmowski, e-mail: slesin@msspektrum.pl
Justyna Przyborska, e-mail: slesin@msspektrum.pl
MS Spektrum tel.: +48 22 810 01 28, faks: +48 22 870 24 08