12–15 października 2020 roku

SZKOŁA I WARSZTATY Z ZAKRESU FLUORESCENCYJNEJ ANALIZY RENTGENOWSKIEJ I DYFRAKCJI RENTGENOWSKIEJ W POŁĄCZENIU Z WARSZTATAMI FIRMY RIGAKU


Firma Testchem z Pszowa we współpracy z Zakładem Chemii Analitycznej Instytutu Metalurgii Żelaza – Sieć Badawcza Łukasiewicz w Gliwicach organizują szkołę poświęconą zagadnieniom fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej i dyfrakcji rentgenowskiej oraz warsztaty japońskiej firmy Rigaku dotyczące praktycznych aspektów pracy na spektrometrach. Tradycyjnie, tematyka wykładów obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • Podstawy teoretyczne i budowa aparatury,
  • Różne techniki przygotowywania próbek do analizy,
  • Identyfikacja wpływów międzypierwiastkowych oraz matematyczna i fizykochemiczna korekcja wpływów matrycowych w spektrometrii XRF,
  • Charakterystyka źródeł błędów i metody ich eliminacji,
  • Statystyczne opracowanie wyników analiz, walidacja metod.


Zgłoszenia prosimy kierować do: Barbary Koryckiej
Testchem sp. z o.o. ul. Rybnicka 187, 44-310 Radlin
tel.: +48 32 455 88 90,
faks: +48 32 455 88 90
e-mail: bkorycka@testchem.pl