12−15 maja 2019

W ramach trzeciego spotkania przedstawiony zostanieszeroki zakres zagadnień z obszaru spektrometrii mas (GC-MS).

 

 • Terminologia w spektrometrii mas – GC-MS(/MS)
 • Metody jonizacji w technice GC-MS (EI, PCI, NCI)
 • Rodzaje analizatorów mas i ich zastosowanie
 • Zasada działania i zastosowanie tandemowej spektrometrii mas
 • Techniki dozowania – rodzaje dozowników, ich budowa i zastosowanie
 • Zastosowanie techniki GC-MS(/MS) w analizie ilościowej i jakościowej
 • Interpretacja widm MS
 • Przygotowanie próbek do analizy GC-MS(/MS)
 • Techniki wielowymiarowe (GCxGC-MS)
 • Dobór kolumn chromatograficznych w GC-MS(/MS)
 • Rozwiązywanie problemów w analizie GC-MS(/MS)
 • Rozwój metod MRM
 • Zastosowanie GC-MS(/MS) w analizie środowiska, żywności oraz toksykologii
 • Zastosowanie systemów GC-MS/MS w analizie dioksyn
 • Termodesorpcja (TD-GC-MS) oraz piroliza (Py-GC-MS)
 • Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem aparatury GC-MS:
  •  HS-GC-MS(SQ) (chromatograf gazowy sprzężony z kwadrupolowym detektorem mas  z przystawką do analizy fazy nadpowierzchniowej – Headspace)
  •  GC-MS(TQ) (chromatograf gazowy sprzężony z tandemowym kwadrupolowym detektorem mas)

 

Kontakt i zgłoszenia:

mgr inż. Aleksandra Bugalska
e-mail: akademia@shim-pol.pl 
tel.: +48 604 658 952, 48 22 20 60 932