11−12 grudnia 2017

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej, Zakład Higieny Środowiska, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz firma Intertech Poland zapraszają na konferencję dotyczącą nowoczesnych metod instrumentalnych w analizie śladowej. Wiodącymi tematami konferencji będą:

  • Analizy środowiskowe,
  • Analizy kryminalistyczne,
  • Badanie wody i ścieków,
  • Analizy izotopów stabilnych metodą CRDS,
  • Analizy lotnych związków organicznych metodą PTR MS,
  • Metody przygotowania próbek,
  • Automatyzacja zbierania danych z urządzeń pomiarowych.

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny można znaleźć
na stronie: www.intertechpoland.pl