10−13 września 2017 roku

Konferencja organizowana przez Katedrę Biofarmacji i Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Komitet Chemii Analitycznej PAN stanowi kontynuację tradycji Polskich Konferencji Chromatograficznych, mających na celu zaprezentowanie najnowszych krajowych osiągnięć w dziedzinie metod separacyjnych. W roku 2017 konferencja będzie odbywać się równolegle z 24 Międzynarodowym Sympozjum ITP2017. Celem obu konferencji jest podsumowanie informacji na temat aktualnego postępu w zakresie technik rozdzielania i ich zastosowania w różnych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem analiz farmaceutycznych, biomedycznych oraz środowiskowych. Intencją spotkania jest także stworzenie forum zarówno do wymiany doświadczeń, jak i do nawiązania współpracy w zakresie prowadzonych badań pomiędzy naukowcami z Polski oraz całego świata. 

Program naukowy konferencji obejmować będzie wykłady, komunikaty oraz sesje plakatowe dotyczące chromatografii i innych technik separacyjnych. W czasie trwania konferencji prezentowane będą wystawy
aparatury, odczynników, akcesoriów oraz oprogramowania.


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Michał Markuszewski, prof. nadzw.
Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Roman Kaliszan


Kontakt:

pkchrom2017@gumed.edu.pl

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej:
www.itp2017.com