Konferencje i szkolenia

26−31 sierpnia 2018

Konferencja - Kraków

SYMPOZJUM DIOXIN 2018 38TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HALOGENATED PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (POPS) & 10TH INTERNATIONAL PCB WORKSHOP

13–15 września 2018

Konferencja - Białystok

XXVI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM BROMATOLOGICZNE „ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA – KIERUNKI ROZWOJU”

13−15 września 2018

Konferencja - Warszawa

XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA MAGNEZOLOGICZNEGO IM. PROF. JULIANA ALEKSANDROWICZA „ROLA MAGNEZU I INNYCH BIOPIERWIASTKÓW W RÓŻNYCH
DZIEDZINACH ŻYCIA I NAUKI”

17−21 września 2018

Konferencja - Kraków

61. ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO PT. „W SUMIE DRATEWKA TEŻ BYŁ CHEMIKIEM…”

8−11 października 2018

Konferencja - Ustroń-Zawodzie

VII SZKOŁA FLUORESCENCYJNEJ SPEKTROMETRII RENTGENOWSKIEJ W POŁĄCZENIU Z WARSZTATAMI FIRMY RIGAKU

5−7 listopada 2018

Konferencja - Lednice, Wyżyna Morawska, Republika Czeska

VII KONFERENCJA „MATERIAŁY ODNIESIENIA I MIĘDZYLABORATORYJNE BADANIA PORÓWNAWCZE” PŘÍPRAVA A UŽITÍ REFERENČNÍCH MATERIÁLŮ A MEZILABORATORNÍHO POROVNÁVÁNÍ ZKOUŠEK
VII KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

6−7 grudnia 2018

Konferencja - Warszawa

XVIII KONFERENCJA „ANALIZA CHEMICZNA W OCHRONIE ZABYTKÓW”

6−8 marca 2019

Konferencja - Poznań

VII KONFERENCJA „CHEMOMETRIA I METROLOGIA W ANALITYCE”