Testchem

Testchem
ul. Rybnicka 187
44-310 Radlin
Tel./ fax.: 32 455 88 90
e-mail: biuro@testchem.pl
strona: www.testchem.pl

Testchem
 

 

ZPU TESTCHEM jest wyłącznym przedstawicielem japońskiej firmy RIGAKU
na terenie Polski. Oferujemy aparaturę analityczną wykorzystywaną w uczelniach, instytutach naukowych, laboratoriach środowiskowych oraz przemyśle na całym świecie.

Nasze systemy dedykowane są licznym zastosowaniom, np.:

 • przemysł chemiczny i biochemiczny
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł spożywczy i paszowy 
 • przemysł drzewny i papierniczy
 • przemysł metalurgiczny i cementowy
 • przemysł rafineryjny
 • geologia i górnictwo
 • ochrona środowiska
 • ochrona zdrowia i życia, medycyna etc.

Spektrometry i dyfraktometry wykorzystywane są do:

 • kontroli jakości oraz procesów produkcyjnych
 • badań mikrobiologicznych (oznaczenia ilościowe i jakościowe)
 • analiz krystalograficznych
 • analiz pierwiastkowych
 • analiz środowiskowych (skażenia, zanieczyszczenia, pierwiastki śladowe)
 • analiz funkcjonalnych, strukturalnych i składu

Posiadamy nowoczesne i przyjazne użytkownikowi oprogramowanie kontrolno-pomiarowe we wszystkich proponowanych urządzeniach.


ZPU TESTCHEM zapewnia najwyższą jakość usług serwisowych i aplikacyjnych.

Naszym klientom i użytkownikom oferujemy szkolenia z zakresu obsługi spektrometrów i dyfraktometrów, użytkowania oprogramowania  oraz kursy aplikacyjne.

W swojej ofercie posiadamy:

o   spektrometry falowodyspersyjne (WDXRF)

o   spektrometry energodyspersyjne (EDXRF)

o   spektrometry całkowitego odbicia (TXRF)

o   dyfraktometry rentgenowskie (XRD)

o   dyfraktometry monokrystaliczne