Sartorius Stedim Poland Sp. z o.o.

Sartorius Stedim Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 70
62-025 Kostrzyn
tel. +48 61 647 38 41
fax +48 61 879 25 04
e-mail: biuro.pl@sartorius.com
strona: 
www.sartorius.pl

Sartorius Stedim Poland Sp. z o.o.

   

 

Podstawową dziedziną naszej działalności jest oferta z technologii filtracji i separacji oraz biotechnologii firmy SARTORIUS STEDIM.

Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w/w urządzeń na terenie całego kraju.

Biotechnologia - zastosowania w technice separacji dla laboratoriów i przemysłu, w farmacji i biotechnologii, przemyśle spożywczym oraz zastosowania w fermentacji i kulturach komórkowch.

Ochrona środowiska - analiza i monitorowanie powietrza i wody, technologie procesowe.

 

Basic activity of our company is offer of filters technology and separation equipment and biotechnology from Sartorius Stedim group. We provide  authorized service and warranty service on Poland as well. 

Biotechnology - applications for laboratory and process separation technologies in Pharmaceutical and Biotechnology industry, Food and Beverage and cell culture and fermentation technology applications,  

Protection of Environment - analyzes and monitoring of air and water, process technologies.