PZ HTL S.A.

logo_hlt.png
ul. Daniszewska 4
03-230 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 492 19 00
fax: +48 22 492 19 93
e-mail: htl.customercare@corning.com
strona: www.htl.com.pl

  


PZ HTL S.A. jest czołowym producentem sprzętu laboratoryjnego z 35-letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji ręcznych systemów dozujących. Aby sprostać wymogom stawianym przez rynek krajowy i rynki zagraniczne, konsekwentnie stosujemy coraz nowocześniejsze technologie produkcji.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na profesjonalne usługi kalibracji firma PZ HTL S.A. wdrożyła w swoim laboratorium system zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzony Certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) - AP169.

Laboratorium HTL realizuje wzorcowanie pipet  tłokowych metodą grawimetryczną pełną oraz alternatywną zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-6.

Dowodem poświadczającym właściwości metrologiczne wzorcowanego przyrządu jest wydawany przez Laboratorium dokument zwany Świadectwem Wzorcowania, który potwierdza, że pomiary wykonywane za pomocą tego przyrządu można uznać za wiarygodne i rzetelne.

PZ HTL S.A. specjalizuje się w produkcji sprzętu laboratoryjnego:

◦ Pipet automatycznych jednokanałowych o zmiennej pojemności

◦ Pipet automatycznych wielokanałowych

◦ Pipet automatycznych jednokanałowych o stałej pojemności

◦ Końcówek i akcesoriów do pipet automatycznych

◦ Pipetorów

◦ Dozowników strzykawkowych

◦ Pipet serologicznych

„Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska PZ HTL S.A. w czasie trwania 20 Jubileuszowych Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EUROLAB w dniach 14 – 16 marca 2018.
Numer stoiska: B6, miejsce targów: Centrum Targowo-Kongresowe, ul. Marsa 56c, Warszawa.
Dla naszych klientów przygotowaliśmy upominki oraz kupony rabatowe.”

Głównym celem firmy PZ HTL S.A. jest dostarczanie klientom nowoczesnego sprzętu wysokiej jakości oraz zagwarantowanie dostępności autoryzowanego serwisu obsługującego naprawę i kalibrację pipet automatycznych. Wdrożony system jakości ISO 9001:2000 gwarantuje, że wszystkie główne procesy w firmie są dokładnie kontrolowane, a wyroby HTL są projektowane i produkowane zgodnie z normą ISO 8655. Ponadto wybrane serie wyrobów mogą być używane do diagnostyki In Vitro ponieważ spełniają wszystkie wymagania zawarte w medycznej dyrektywie unijnej IVD 98/79 EC i tym samym są oznakowane CE.