PZ HTL S.A.

logo_hlt.png
ul. Daniszewska 4
03-230 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 492 19 00
fax: +48 22 492 19 93
e-mail: htl.customercare@corning.com
strona: www.htl.com.pl

 
   

 

PZ HTL S.A. jest czołowym producentem sprzętu laboratoryjnego z 35-letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji ręcznych systemów dozujących. Aby sprostać wymogom stawianym przez rynek krajowy i rynki zagraniczne, konsekwentnie stosujemy coraz nowocześniejsze technologie produkcji.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na profesjonalne usługi kalibracji firma PZ HTL S.A. wdrożyła w swoim laboratorium system zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzony Certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) - AP169.

Laboratorium HTL realizuje wzorcowanie pipet  tłokowych metodą grawimetryczną pełną oraz alternatywną zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-6.

Dowodem poświadczającym właściwości metrologiczne wzorcowanego przyrządu jest wydawany przez Laboratorium dokument zwany Świadectwem Wzorcowania, który potwierdza, że pomiary wykonywane za pomocą tego przyrządu można uznać za wiarygodne i rzetelne.

PZ HTL S.A. specjalizuje się w produkcji sprzętu laboratoryjnego:

◦ Pipet automatycznych jednokanałowych o zmiennej pojemności

◦ Pipet automatycznych wielokanałowych

◦ Pipet automatycznych jednokanałowych o stałej pojemności

◦ Końcówek i akcesoriów do pipet automatycznych

◦ Pipetorów

◦ Dozowników strzykawkowych

◦ Pipet serologicznych

Z przyjemnością informujemy o przygotowanej przez HTL akcji promocyjnej:

◦ "Wymień stare na nowe” - Promocja pipet, pipetorów i dozatorów
Szczegóły promocji na stronie www.htl.com.pl

Głównym celem firmy PZ HTL S.A. jest dostarczanie klientom nowoczesnego sprzętu wysokiej jakości oraz zagwarantowanie dostępności autoryzowanego serwisu obsługującego naprawę i kalibrację pipet automatycznych. Wdrożony system jakości ISO 9001:2000 gwarantuje, że wszystkie główne procesy w firmie są dokładnie kontrolowane, a wyroby HTL są projektowane i produkowane zgodnie z normą ISO 8655. Ponadto wybrane serie wyrobów mogą być używane do diagnostyki In Vitro ponieważ spełniają wszystkie wymagania zawarte w medycznej dyrektywie unijnej IVD 98/79 EC i tym samym są oznakowane CE.