PPUP SILESIA PROJEKT Sp. z o.o.

Silesia Projekt
ul. Żeromskiego 7
40-709 Katowice
tel. +48 32 782 03 76
fax +48 32 202 33 46
e-mail: silesiap@silesia-projekt.com.pl
strona: www.silesia-projekt.com.pl

   

PRZEDSTAWICIELSTWO:  

 

Firma FRITSCH GmbH LABORGERÄTEBAU, Niemcy

 • Dostawa i uruchamianie urządzeń do:
  rozdrabniania - młynki moździerzowe, kulowe, tarczowe, wirnikowe i inne do substancji organicznych i nieorganicznych dla uzyskania ziaren  poniżej 1 mikrometra. 
  pomiaru uziarnienia - wytrząsarki dla zakresu 63 mm–20 µm i laserowe mierniki wielkości cząstek dla zakresu 2000 µm–10 nm
  przygotowania próbek - dzielniki rusztowe i rotacyjne,  podajniki wibracyjne, myjki ultradźwiękowe. 
 • Doradztwo techniczne.
 • Przeglądy urządzeń.
 • Serwisowanie.
Firma BMC IGmbH, Niemcy
 • Systemy USB do pomiaru, zbierania i przetwarzania danych pomiarowych.
 • Wzmacniacze i czujniki pomiarowe.

PROJEKTOWANIE:

 

Projekty urządzeń mechanicznych do przeróbki i obróbki stali               
i metali, projekty mechanicznych urządzeń specjalnych, projekty elektryczne sterowania i automatyki procesów i maszyn technologicznych, projekty elektryczne systemów i urządzeń do pomiaru wielkość nieelektrycznych.

PRODUKCJA:

 

Urządzenia do obróbki wyrobów walcowanych i urządzenia
pomocnicze wydziałów przetwórstwa stali i metali, urządzenie do oporowego nagrzewania stalowych elementów i elementy grzewcze tego typu maszyn, specjalne wyroby, walcowane, czujniki do pomiaru wielkości nieelektrycznych.

USŁUGI:

 

Badania i ekspertyzy procesów i urządzeń technologicznych.