MPW Med. instruments

 MPW med. Instruments
ul. Boremlowska 46
04-347 Warszawa
tel.: +48 22 610 56 67, +48 22 673 04 08
fax: +48 22 610 55 36, +48 22 610 81 01
e-mail: mpw@mpw.pl
strona: www.mpw.pl

MPW Med. instruments

   

MPW Med. instruments:

 1. Produkuje 17 typów nowoczesnych wirówek medycznych i laboratoryjnych w tym uniwersalne i specjalistyczne (hematokrytowe, cytologiczne, titracyjne, chłodzone, chłodzone i grzane, do preparatyki krwi, do testów kolumnowych).
 2. Oferuje zwłaszcza nowe wirówki:
  o pojemności 1,6l rodziny MPW 380/380R,
  o pojemności 1,0l rodziny MPW 351/351R/351RH,
  o pojemności 0,5l rodziny MPW 260/260R/260RH
  hematokrytową MPW 215, z możliwością wirowania próbek mikrotitracyjnych,
  małą 0,09l MPW 56, z możliwością wirowania próbek mikrotitracyjnych.
 3. Oferuje różnorodne wirniki wolno i szybkoobrotowe.
 4. Posiada i doskonali system zarządzania jakością zgodny z normami: EN ISO 9001:2000 i EN ISO 13485:2003.
 5. Od 2000 r. wyroby MPW oznaczane są znakiem CE.

W ofercie pozostają jeszcze dobrze znane i wysoko cenione przez użytkowników wirówki rodziny MPW 351, MPW 251, rodziny MPW 223e, a także MPW 65R i MPW 55x.