Air Liquide Polska Sp. z o.o.


ul. Jasnogórska 9
31-358 Kraków
tel. +48 12 62 79 300
fax: +48 12 62 79 333
e-mail: airliquide.polska@airliquide.com
strona: www.airliquide.com/pl/polska

 

   

Grupa Air Liquide rozpoczęła działalność w Polsce w 1995 roku. Od tego czasu osiągnęliśmy pozycję nowoczesnego i kluczowego producenta i dystrybutora gazów technicznych, spożywczych, specjalnych i medycznych oraz powiązanych usług, urządzeń i technologii. Zaangażowanie w rozwój technologii oraz możliwości produkcyjne pozwalają nam na dostarczanie innowacyjnych, globalnych rozwiązań, usług i urządzeń, optymalizujących pracę, bezpieczeństwo i chroniących środowisko. 

Air Liquide posiada w Polsce cztery zakłady produkujące tlen, azot, argon w postaci ciekłej. W 1999 roku uruchomiono największy w kraju zakład do rozdziału powietrza w Dąbrowie Górniczej - o łącznej zainstalowanej zdolności produkcyjnej prawie 2 800 ton tlenu na dobę. W jego skład wchodzi największa polska jednostka rozdziału powietrza o wydajności 1 750 ton tlenu na dobę. Pozostałe trzy zakłady zlokalizowane są w Głogowie, Krakowie i Puławach. 

Air Liquide w Polsce oferuje własne rozwiązania logistyczne, uwzględniające zarówno specyficzne cechy gazów, jak i indywidualne wymagania Klientów. Produkowane i dystrybuowane przez Air Liquide gazy mogą być dostarczane w pojedynczych 
butlach lub w wiązkach (dla gazów sprężonych), w izolowanych próżniowo cysternach do zbiorników magazynowych (w fazie ciekłej) lub siecią rurociągów . Posiadamy własne rozwiązania, tzw. instalacje on-site , przeznaczone do produkcji gazów bezpośrednio w zakładzie Klienta (oferujemy instalacje służące do produkcji tlenu, azotu i sprężonego powietrza). Wsparcie, jakie uzyskujemy w obszarze produkcyjnym i logistycznym w Europie, zapewnia niezawodność dostaw naszych produktów.