Pro-Environment Polska Sp. z o.o.

    
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa (CNBCH)
tel. +48 22 310 88 00
fax: +48 22 310 88 01
e-mail: kontakt@pepolska.pl
strona: www.pepolska.pl

 

   

Pro-Environment Polska Sp. z o.o. to wiodący na rynku dostawca aparatury badawczej, akcesoriów oraz materiałów zużywalnych dla branży chemicznej, farmaceutycznej, analizy żywności i ochrony środowiska.
Spółka 
jest autoryzowanym dystrybutorem marki PerkinElmer specjalizującym się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu analityki środowiskowej. W swoim portfolio firma posiada najnowszą aparaturę analityczną z zakresu metod spektroskopowych (ASA, ICP-OES, ICP-MS, IR i UV-Vis, FL), chromatograficznych (GC, HPLC z technikami MS i MS/MS) i analizy termicznej (DSC, TGA, STA i układów sprzężonych).
Zakres działalności 
firmy obejmuje również wsparcie aplikacyjne i szkolenia dla użytkowników aparatury. Wraz z utworzeniem laboratorium demonstracyjnego firma podjęła kroki mające na celu zbudowanie działu B+R poprzez inwestycje w aparaturę i zaplecze naukowe w celu realizacji projektów takich jak m.in. nanosensory do wykrywania metali ciężkich, laktozy i glutenu w żywności.