COMESA POLSKA Sp. z o.o.


ul. Wolińska 4
03-699 Warszawa
tel. +48 22 336 1800
fax: +48 22 336 1872
e-mail: comesa.polska@comesa.pl
strona:  www.comesa.pl

   

Firma Comesa Polska Sp. z o.o., działa na rynku polskim od 1993 roku jako jedna z firm należących do międzynarodowej grupy firm dystrybucyjnych COMESA, działających na terenie państw Centralnej i Wschodniej Europy.

W ofercie działu Life Science znajdą Państwo produkty następujących producentów:

 

Beckman Coulter

(www.beckmancoulter.com), którego oferujemy następujące grupy produktów:

 1. Ultrawirówki analityczne Optima XLA/XLI oraz klasyczne ultrawirówki podłogowe Optima XPN i stołowe Optima MAX XP.
 2. Wirówki szybkoobrotowe Avanti z szeroką gamą rotorów, w tym elutracyjnymi i przepływowymi.
 3. Bioroboty laboratoryjne Biomek 4000/NX/FX służące m.in. do przygotowywania prób do sekwencjonowania NGS, ELISA, PCR itp., a ponadto wykonywania rozcieńczeń, barwienia komórek, ekstrakcji RNA/DNA.
 4. Analizatory potencjału zeta, wielkości i ilości cząstek oraz komórek: Multisizer 4e, LS 13 320, DelsaMax Pro, Z  Series Coulter Counters wykorzystujące m.in. technologię laserowej dyfrakcji, dynamicznego rozpraszania światła – DLS, elektrycznej impedancji, PIDS.

 

Sciex (www.sciex.com), którego oferujemy systemy i odczynniki do elektroforezy kapilarnej:

 1. P/ACE MDQ Plus - system klasycznej elektroforezy kapilarnej do analiz małych molekuł takich jak jony, związki chiralne, barwniki, cukry, aminokwasów, dodatków do żywności oraz wymiarowania DNA 
 2. PA800 Plus - system elektroforezy kapilarnej dedykowany do analiz farmaceutycznych, białek, jonów, związków chiralnych 
 3. CESI 8000 - system elektroforezy kapilarnej z modułem do połączenia z MS do charakterystyki molekularnej białek, leków, peptydów i metabolitów 
 4. GenomeLab GeXP™ - system elektroforezy kapilarnej do sekwencjonowania i ekspresji genów, identyfikacji mikroorganizmów, analiz typu STR i SNP 

 

PreSens (www.presens.de

 1. Systemy monitorowania zawartości tlenu, dwutlenku węgla i pH w hodowlach komórkowych
 2. Systemy obrazowania rozkładu tlenu, dwutlenku węgla i pH w hodowlach komórkowych, roślinach i innych próbach biologicznych
 3. Innowacyjne, przenośne i stacjonarne transmitery, a także sensory do pomiaru zawartości tlenu, dwutlenku węgla i pH w hodowlach komórkowych, bioreaktorach, opakowaniach. Stanowią idealne rozwiązanie do badań naukowych, kontroli jakości produkcji w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

 

LiCONiC (www.liconic.com), którego oferujemy następujące grupy produktów:  

 1. Automatyczne systemy do biobankowania próbówek i płytek  w -20°C, -80°C i w oparach ciekłego azotu.  
 2. Automatyczne i specjalistyczne inkubatory. 
 3. Hotele płytek.
 4. Inkubatory i systemy do biobankowania produkowane na specjalne zlecenia klienta.