Metody elektrochemiczne

Potencjometria , pH-metria, elektrograwimetria, kulometria, polarografia, woltamperometria, woltamperometria inwersyjna, konduktometria, miareczkowanie amperometryczne, metody elektrolityczne

 

Alpha Diagnostics Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 1
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 631 40 13, fax: +48 22 632 42 11
www.alphadiag.com.pl

Oferta Alpha Diagnostics Sp. z o.o.

Comef

ul. Gdańska 2
40-719 Katowice
tel.: +48 32 203 41 49, fax: +48 32 203 58 23
www.comef.com.pl

Oferta Comef

DONSERV

ul. Michala Spisaka 31
02-495 Warszawa
tel.: +48 22 863 19 30, fax: +48 22 863 19 33
www.donserv.pl

Oferta Donserv

Ekma

02-306 Warszawa
ul. Niemcewicza 26/87
tel.: +48 22 625 68 76, fax: +48 22 659 13 41
www.ekma.pl

Oferta Comef

ELMETRON SP. J

ul. W. Witosa 10
41-814 Zabrze
tel.: +48 32 273 81 06, fax: +48 32 273 81 14
www.elmetron.com.pl

Oferta Elmetron sp. J.

Leco Polska Sp. z o.o.

ul. Czarna 4
43-100 Tychy
tel.: +48 32 200 07 60, fax: +48 32 200 05 36
www.leco.com.pl
Oferta Leco Polska Sp. z o.o.

Linegal Chemicals Sp. z o.o.

ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 72 81, fax: +48 22 631 16 74
www.linegal.com.pl

Oferta Linegal Chemicals Sp. z o.o.

Merck Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 137
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 535 97 70, fax: +48 22 535 99 45
www.merckmillipore.pl

Oferta Merck Sp. z o.o.

METIMEX Laboratory Equipment

ul.Wojska Polskiego 9/2,
44-120 Pyskowice
tel./fax: +48 32 233-24-72
www.metimex.com.pl

Oferta METIMEX Laboratory Equipment

Metrohm Polska Sp. z o.o.

ul. Centralna 27
05-816 Opacz-Kolonia
tel.: +48 22 723 02 27, fax: +48 22 723 01 72
www.metrohm.pl

Oferta Metrohm Polska Sp. z o.o.

nLab sp. z o.o.

ul. Kopińska 31/4
02-327 Warszawa
tel.: +48 608 921 922, fax: +48 22 658 077
www.nlab.pl

Oferta nLab sp. z o.o..

Polygen Sp. z o.o.

ul. Górnych Wałów 46/1
44-100 Gliwice
tel.: +48 32 238 81 95, fax: +48 32 238 81 60
www.polygen.com.pl

Oferta Polygen Sp. z o.o.

Selwa Sp. z o.o.

ul. Okopowa 56 lok. 243
01-042 Warszawa
tel.: +48 22 72 67 644, fax: +48 22 72 67 941
www.selwa-lab.pl

Oferta Selwa Sp. z o.o.

SHIM-POL A.M. Borzymowski

ul.Lubomirskiego 5
05-080 Izabelin
tel.: +48 22 722 70 48 do 50, fax: +48 22 722-70-51
www.shim-pol.pl

Oferta SHIM-POL A.M. Borzymowski

Tusnovics Instruments Sp. z o.o.

ul. Bociana 4a/49a
31-231 Kraków
tel.: +48 12 633 13 54, fax: +48 633 76 46
www.tusnovics.cc.pl

Oferta Polygen Sp. z o.o.

Uni-Export Instruments Polska

ul. Ludwika Kickiego 4a lok. 50
04-369 Warszawa
tel: +48 22 626 87 86, fax:+48 22 626 87 85
www.uni-export.com.pl

Oferta Uni-Export Instruments Polska

Unimarket

ul. Rubież 46
64-612 Poznań

tel.: +48 61 82 20 450, fax: +48 61 82 20 440
www.unimarket.home.pl

Oferta Unimarket

WITKO Sp. z o.o. / S.WITKO

al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
tel.: +48 42 676 34 35, fax: +48 42 676 34 43
www.witko.com.pl

Oferta PWITKO Sp. z o.o. / S.WITKO

WTW Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o.o.

ul. Rogowska 5
54-440 Wrocław
tel: +48 71 353 92 13, fax:+48 71 353 92 15
www.wtw.pl

WTW Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o.o.