PANalytical B.V.

Panalytical B.V.
Branch Office Poland
ul. Patriotów 303
04-767 Warszawa
tel.: +48 22 863 20 07/08/09
fax: +48 22 863 01 12
e-mail: kamila.dacko@panalytical.com
strona: www.panalytical.com

Epsilon 3
   

PANalytical jest wiodącym na świecie dostawcą aparatury analitycznej oraz oprogramowania do pomiarów metodami dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej (XRF) i może poszczycić się ponad 50‑letnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Urządzenia do określania właściwości materiałów wykorzystywane są w pracach badawczych i naukowych, w sterowaniu procesami przemysłowymi oraz w badaniach nad półprzewodnikami.
Firma PANalytical, poprzednio Philips Analytical, zatrudnia około 800 osób na całym świecie. Siedziba firmy znajduje się w Almelo (Holandia). Doskonale wyposażone laboratoria pracują w Japonii, Chinach, Stanach Zjednoczonych i w Holandii.

Badania naukowe firmy PANalytical prowadzone są w Almelo oraz na Uniwersytecie Sussex w Brighton (Wielka Brytania). Centra zaopatrzeniowe i kompetencyjne zlokalizowane są w Almelo i Eindhoven. Sieć sprzedaży i serwisu w ponad 60 krajach zapewnia wysoki poziom obsługi klienta.
Firma posiada certyfikat jakości zgodnie z normami ISO 9001: 2000 oraz ISO 14001.

Oferta produktów obejmuje szeroki zakres aparatury do badań metodami XRD i XRF wraz z oprogramowaniem powszechnie stosowanym do analizy i określania właściwości takich materiałów jak: cement, metale i stal, nanomateriały, tworzywa sztuczne, polimery i petrochemikalia, minerały, szkło, katalizatory, półprzewodniki, materiały cienkowarstwowe i wysokozaawansowane, farmaceutyki, surowce wtórne i próbki środowiskowe.

Firma PANalytical jest częścią holdingu Spectris plc grupującego producentów specjalistycznej aparatury precyzyjnej i kontrolno - pomiarowej.

Obszar działalności polskiego oddziału firmy PANalytical to Polska, Łotwa i Litwa.