Bruker Polska Sp. z o.o.

Bruker

ul. Budziszyńska 69
60-179 Poznań
tel.: +48 61 8689008, +48 61 8689096
fax: +48 74 856 99 61
e-mail: sekretariat@bruker.poznan.pl
strona: www.bruker.pl

Bruker Sp. z o.o.

   

Bruker Polska Sp. z o.o. oferuje aparaturę analityczną wykorzystywaną w uczelniach
i instytutach naukowych, laboratoriach środowiskowych oraz przemyśle na całym świecie.
W ostatnich latach grupa Bruker koncentruje się na tworzeniu gotowych rozwiązań (obejmujących zaawansowane technologie i rozwiązania bioinformatyczne) dla dynamicznie rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych - proteomiki, genomiki czy metabolomiki.

Nasze systemy dedykowane są licznym zastosowaniom, np.:

 • przemysł chemiczny i biochemiczny
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł spożywczy i paszowy 
 • przemysł drzewny i papierniczy
 • przemysł metalurgiczny i cementowy
 • przemysł rafineryjny
 • geologia i górnictwo
 • ochrona środowiska
 • ochrona zdrowia i życia, medycyna etc.

Cechą charakterystyczną rozwiązań firmy Bruker są dedykowane systemy analityczne przeznaczone konkretnym aplikacjom, tj.:

 • kontrola jakości oraz procesów produkcyjnych (at-line, on-line, in-line)
 • badania mikrobiologiczne (oznaczenia ilościowe i jakościowe)
 • analizy krystalograficzne
 • analizy pierwiastkowe
 • badania proteomiczne, genetyczne i metaboliczne
 • analizy środowiskowe (skażenia, zanieczyszczenia, pierwiastki śladowe)
 • analizy funkcjonalne, strukturalne i składu
 • imaging 2D, 3D

Nowoczesne i przyjazne użytkownikowi oprogramowanie kontrolno-pomiarowe, z rozbudowaną bazą dedykowanych programów użytkowych, symulacyjnych i bibliotek, stanowi doskonałą podporę wspomagającą procesy pomiarowe.
Bruker Polska ze swoją ponad dwudziestoletnią tradycją zapewnia najwyższą jakość usług serwisowych i aplikacyjnych, a bliskość macierzystych zakładów z Niemiec pozwala na szybkie
i kompetentne realizowanie zadań związanych z instalacją i eksploatacją naszych przyrządów oraz pomoc w ich przystosowaniu do Państwa potrzeb. Naszym klientom i użytkownikom oferujemy szkolenia z zakresu obsługi spektrometrów, użytkowania oprogramowania i kursy aplikacyjne w siedzibie firmy
w Poznaniu oraz w głównych oddziałach w Niemczech.


Oferta obejmuje:

 • spektrometrię magnetycznego rezonansu jądrowego NMR (300 - 1000 MHz)
 • spektrometrię paramagnetycznego rezonansu elektronowego EPR (od pasma L - 2,4GHz do W - 94GHz)
 • tomografię MR MRI
 • spektrometrię mas MS (pułapki jonowe, ESI-(Q)-TOF, MALDI-TOF(/TOF), FT-ICR, GC-MS, ICP-MS)
 • spektrometrię rentgenowską WD-XRF, ED-XRF, µXRF, TXRF 
 • dyfraktometrię rentgenowską XRD i monokrystaliczną SCD
 • spektrometrię iskrową (optyczną) OES 
 • chromatografię gazową GC
 • analizatory węgla i siarki w próbkach stałych CS
 • analizatory tlenu, azotu i wodoru w próbkach stałych ONH