ANCHEMplus

ul. Bora-Komorowskiego 56
03-982 Warszawa
tel. +48 22 350 77 07
e-mail: kontakt@anchemplus.pl
strona: www.anchemplus.pl

Firma ANCHEM Plus Mariusz Malczewski powstała w 2019 roku. Po ponad 20 latach pracy w branży chromatograficznej jako współwłaściciel firmy Anchem postanowiłem rozpocząć działalność pod własnym nazwiskiem. Znając środowisko analityków chcę pomóc pracującym w laboratorium w ich codziennej pracy poprzez proponowanie rozwiązań, materiałów i sprzętu, które ułatwią i przyspieszą ich pracę.

RESTEK 
Kolumny kapilarne do GC
Kolumny HPLC
Akcesoria i części zużywalne do chromatografów AGILENT, SCHIMADZU, THERMO SCIENTIFIC

LABTECH TECH 
Zatężarki/ Koncentratory
Automatyczne SPE
Wirówki, Wyparki obrotowe

 

HAMILTONStrzykawki do chromatografii
Kolumny HPLC
Dozowniki strzykawkowe