Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Linde

Al. Jana Pawła II 41A
31-864 Kraków
tel.: +48 12 643 92 00
fax: +48 12 643 93 00
strona: 
www.linde-gaz.pl

Linde

 

Spółka Linde Gaz Polska jako jedna z wiodących firm na rynku, oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie dostaw gazów i technologii gazowych.
Oferujemy gazy specjalne i oprzyrządowanie dla laboratoriów przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, petrochemicznego, motoryzacyjnego, metalurgii, ochrony środowiska, a także ośrodków naukowo-badawczych.
Rozwiązania HiQ® to połączenie dostaw gazów specjalnych, osprzętu, instalacji i usług, które gwarantują dokładność pomiarów, kalibracji i analiz.

Gazy specjalne:

  • gazy o najwyższej czystości,
  • mieszanki gazowe standardowe oraz sporządzane na zamówienie, 
  • mieszanki kalibracyjne, 
  • gazy ciekłe o wysokiej czystości.

Duży wybór dostępnych pojemników – od butli o pojemności 50l do małych butli przenośnych i opakowań jednorazowych.
Laboratoryjne generatory gazów.

Oprzyrządowanie do gazów specjalnych:

  • reduktory jedno- i dwustopniowe,
  • panele gazowe, 
  • punkty poboru,
  • centralne, laboratoryjne instalacje gazowe.