ANITEPO Sp. z o.o.

ANITEPO Sp. z o.o.

ul. Brzoskwiniowa 19
04-782 Warszawa
tel. +48 22 243 09 12
fax: +48 22 615 59 05
e-mail:
artur.roznowski@anitepo.pl
strona: www.anitepo.pl

 

   

ANITEPO Sp. z o.o. została założona przez zespół młodych osób od lat związanych z przemysłem oraz techniką i analityką pomiarową. Oferujemy tylko i wyłącznie produkty, na których polegamy i którym ufamy.

Nasz serwis posiadający kilkunastoletnie doświadczenie przy kabinach rentgenowskich BOSELLO, spektrometrach oraz innych urządzeniach pomiarowych oferuje użytkownikom wszelkiego rodzaju wsparcie techniczne przeprowadzając przeglądy, naprawy oraz szkolenia w zakresie obsługi oraz podstawowej konserwacji urządzeń.

Posiadamy Zezwolenie nr D-18491 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie aparatów rentgenowskich firmy BOSELLO i spektrometrów XRF firmy RIGAKU.

Oferujemy:

  • Wzorce olejowe i petrochemiczne firmy CONOSTAN
  • Wzorce spektralne wielu materiałów dla analiz XRF, ICP, AAS i chromatografi jonowej